Εισιτηρια

Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων για λογαριασμό της ομάδας μπορούν να γίνουν από την εταιρεία μας, αφού πληρωθεί όλο το ποσό προκαταβολικά.